De klant staat centraal bij PROakcess sprl, we zullen altijd proberen om een oplossing te vinden in geval van vragen of problemen, en streven ernaar ons werk voortdurend te verbeteren door te luisteren naar uw opmerkingen en commentaren.

 

Algemene aankoopvoorwaarden:

1- Algemeen

PROakcess sprl doet dienst als leverancier en de klant als afnemer in de hieronder beschreven relatie. Elke aankoop op de site www.proakcess.com impliceert automatisch de aanvaarding van deze algemene aankoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts toegestaan indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2- Producten

De te koop aangeboden artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Indien ondanks onze voorzorgsmaatregelen fouten blijven bestaan, kan de leverancier in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

3- Merken

De merken van de producten zijn gedeponeerde handelsmerken.

4- Prijzen

De weergegeven prijzen staan uitgedrukt in € of in CHF, inclusief BTW. De prijzen kunnen zonder voorafgaande melding worden opgezegd. Elke stijging of daling in het BTW-tarief wordt onmiddellijk toegepast.

5- Betaling

PROakcess bvba behoudt zich de volledige eigendom van de verkochte producten voor tot de volledige ontvangst van de prijzen van de producten, belastingen, en transportkosten overeengekomen op het moment van verkoop. In geval van een betalingsincident behoudt de leverancier zich het recht voor om binnen 48 uur de verkoop of levering te annuleren of het product terug te eisen. De bestellingen kunnen betaald worden door middel van bankkaart (CB, VISA, MASTERCARD...) of via overschrijving op de bankrekening van PROAKCESS.

6- Transportkosten

De transportkosten tot aan de woning van de klant zijn inbegrepen in de prijs (BENELUX en Frankrijk). Voor Zwitserse klanten zijn de eventuele invoerheffingen, die door de transporteur geëist kunnen worden, al dan niet daartoe gemandateerd door de Zwitserse douane, niet inbegrepen in de prijs.

7- Verpakking

Onze producten zijn bestemd om uitsluitend te worden verkocht op het internet / met levering van het pakket aan de eindklant. Al in de ontwerpfase van het product is de verpakking ontworpen om geschikt te zijn voor een perfecte levering van het pakket, en door de zeer functionele eigenschappen vermijden we kleurrijke prints en overbodige verpakkingen die gepaard gaan met te hoge kosten en die zwaar wegen op het milieu.

8- Voorraad

Alleen producten die in voorraad zijn, worden op de site weergegeven. Het is mogelijk dat een product met een beperkte voorraad meerdere malen tegelijkertijd wordt besteld. In dat geval informeren wij de klant zo snel mogelijk en wel binnen de 24 uur.

9- Leveringstermijn

PROAKCESS bvba is gevestigd in een zeer drukke logistieke zone op een steenworp van buurland Frankrijk. Daardoor kunnen we onze Franse klanten even snel bedienen als onze klanten uit de Benelux.

10- Niet-beleverde zones

Omwille van de betrouwbaarheid leveren we niet in Corsica noch op de Italiaanse en Spaanse eilanden.

11- Indien de bestelling voor 11u ontvangen wordt

De levering vindt plaats tussen 24 en 72u na dit moment, voor de Belgische, Franse, Nederlandse en Luxemburgse klanten. Voor de andere Europese klanten moet men 24u extra toevoegen. Bij vertraging kan er geen schadevergoeding worden geëist.

12- Leveringsreserve

Indien het product in slechte staat bij de klant zou arriveren (pakket is nat geworden of gevallen) moet de klant het probleem op de leveringsbon laten noteren en mag hij het artikel niet aanvaarden.

13- Intrekking of omruiling

De vraag moet binnen de wettelijke termijn per e-mail worden verzonden naar info@proakcess.com. De producten moeten nieuw, compleet en correct en in de oorspronkelijke verpakking verpakt zijn. Het terugsturen van artikelen blijft ten laste van de klant. Eens het pakket ontvangen, geanalyseerd en gevalideerd werd, louter volgens de criteria van de leverancier, zal u een creditnota worden toegestuurd met terugbetaling op het gebruikte betaalmiddel.

14- Garantie

Op al onze producten geldt 2 jaar waarborg. Daar het meestal om technische producten gaat, vraagt men de klanten om de gebruiksaanwijzing zoveel mogelijk te respecteren. We proberen in de mate van het mogelijke u gemakkelijke toegang te verschaffen via Q-code / video’s. Bij twijfel kunt u steeds met ons contact opnemen op info@proakcess.com of sav@proakcess.com. De producten zijn gegarandeerd tegen gebreken in materialen of productie vanaf de datum van verzending van de producten. De koper erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de montage van het product en het gebruik dat ervan gemaakt wordt. De leverancier kan dus niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële of lichamelijke schade.

15- Deze aankoopvoorwaarden vallen onder de Belgische wet. Alleen de rechtbanken van Doornik zijn bevoegd. Bij geschillen is bemiddeling gewenst.